Ήρθε η ώρα της καλοκαιρινής άδειας και της προετοιμασίας μας για τις διακοπές μας. Βάζουμε σε λειτουργία το αυτόματο πότισμα, αδειάζουμε και ταχτοποιούμε το ψυγείο μας, κλείνουμε τον γενικό του νερού κλπ. Κάτι όμως που συχνά αμελούμε ή δεν γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε, είναι να καλύψουμε με ένα  αδιαφανές κάλυμμα τον ηλιακό μας θερμοσίφωνα, μια κίνηση που θα  εξασφαλίσει την καλή του λειτουργία για περισσότερα χρόνια αλλά και την ασφάλεια μας. Ακόμη και οι καλύτερης ποιότητας ηλιακοί θερμοσίφωνες καταπονούνται από την αναπόφευκτη μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό τους κατά τη διάρκεια της απουσίας μας καθώς δεν γίνεται καμία κατανάλωση του ζεστού νερού με αποτέλεσμα να εξατμίζεται το αντιψυκτικό τους  υγρό. Αυτό μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του, να μειώσει την απόδοσή του και , το πιο σημαντικό, να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μας.

Τι συμβαίνει στον ηλιακό σας θερμοσίφωνα όταν λείπετε διακοπές ή μεγάλο χρονικό διάστημα  ?
Τι επιπτώσεις έχει στην ζωή και στην απόδοσή του?

 

Στους θερινούς μήνες που κατά κανόνα οι περισσότεροι απουσιάζουμε από το σπίτι μας η κατανάλωση του ζεστού νερού δεν υπάρχει, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην παραγωγή του.

Ο ήλιος δεν έχει διακόπτη για να κλείσει όταν εμείς λείπουμε διακοπές (και ούτε το επιθυμούμε) το ίδιο όμως δεν έχει και ένας ηλιακός θερμοσίφωνας. Για αυτό και ενώ εμείς έχουμε φύγει από το σπίτι μας αυτός συνεχίζει και θερμαίνει το νερό στην δεξαμενή του.Ώρα με την ώρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και χωρίς την κατανάλωση για να την ρίξει σύντομα περνάει τους 100 βαθμούς. Αυτό έχει ως συνέπεια το νερό εσωτερικά της δεξαμενής να αρχίζει να βράζει. Όταν αρχίζει και συμβαίνει το παραπάνω, λόγω διαστολής του νερού και ατμοποίησης, αυξάνεται δραματικά η πίεση στο εσωτερικό τις δεξαμενής.
  Το παραπάνω φαινόμενο δημιουργεί τις ακόλουθες συνέπειες:
 • Επικάθιση αλάτων στην επιφάνεια που εφάπτεται το κλειστό με το ανοιχτό κύκλωμα.
  Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού μας δημιουργείται έντονα το φαινόμενο τις επικάθισης αλάτων στην επιφάνεια που εφάπτονται τα δυο κυκλώματα. Αυτό έχει ως συνέπεια η επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας να καλύπτεται σταδιακά με ένα παχύ στρώμα αλάτων με αποτέλεσμα να πέφτει και η απόδοση του ηλιακού.
 • Αύξηση των τριχοειδών ρηγματώσεων στο σμάλτο του ηλιακού μας.
  Η πίεση που δημιουργείται με την υψηλή θερμοκρασία και η διαστολή του νερού αυξάνουν τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του σμάλτου. Αυτό έχει ως συνέπεια την καταπόνηση της ανοδικής προστασίας του ηλιακού και την δραματική μείωσης της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο αν το ανόδιό μας, μας παρείχε προστασία για 2 χρόνια τώρα μπορεί να μειωθεί στο μισό.

 • Άδειασμα του κλειστού κυκλώματος.
  Εφόσον η θερμοκρασία στο ανοιχτό κύκλωμα φτάσει στους 100°και πάνω βαθμούς σταματάει η μεταφορά θερμότητας και όλο το θερμικό βάρος το επωμίζεται το κλειστό κύκλωμα. Αυτό έχει ως συνέπεια την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στο κλειστό κύκλωμα με αποτέλεσμα την ατμοποίηση των υγρών και εξόδου από τις βαλβίδες ασφάλειας. Κατά αυτόν το τρόπο μειώνεται η ποσότητα των υγρών στο κλειστό κύκλωμα με συνέπεια να πέφτει η απόδοση του και να αυξάνεται ο κίνδυνος παγώματος του ηλιακού μας σε τυχόν μη αναπληρώσεις αυτών.
 • Έντονη και συνεχόμενη λειτουργία των βαλβίδων ασφάλειας με συνέπεια την καταστροφή ή δυσλειτουργία τους.
  Όπως είδαμε και παραπάνω λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης οι βαλβίδες ασφαλείας λειτουργούν σε έντονο ρυθμό για να αποφορτίσουν το σύστημα. Η υψηλή θερμοκρασία όμως που εξέρχεται μέσω του νερού από την βαλβίδα δημιουργεί άλατα. Αυτό έχει ως συνέπεια, με συνεχόμενη και έντονη λειτουργιά , η βαλβίδα να αρχίσει να δυσλειτουργεί. Για τον ηλιακό μας αυτό θα σήμαινε έντονη καταπόνηση και μείωση τις διάρκειας ζωής του ως και κίνδυνος καταστροφής του.

 • Αύξηση του κόστους συντήρησης.
  έντονη επικάθιση αλάτων, ο εντονότερος ρυθμός εξαΰλωσης του ανοδίου, η καταπόνηση των βαλβίδων ασφάλειας, το άδειασμα του κλειστού κυκλώματος αυξάνουν το κόστος του service που χρειάζεται ο ηλιακός σας.
 • Καταπόνηση των σωληνώσεων
  Όταν θα ανοίξουμε για πρώτη φορά το ζεστό νερό θα εισέλθει στις σωληνώσεις του σπιτιού μας ατμός σε υψηλή θερμοκρασία και αυτό γιατί μέσα στην δεξαμενή μας η πίεση είναι πολύ υψηλότερη από την κανονική αυξάνοντας έτσι και το σημείο βρασμού.
  Αυτό θα καταπονήσει και θα διαστέλλει απότομα τις σωληνώσεις του σπιτιού μας, φαινόμενο που αν γίνεται με μεγάλη συχνότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις σωληνώσεις.
 • Κίνδυνος εγκαύματος
  Μια ακόμα επίπτωση που μπορεί να έχει η υψηλή θερμοκρασία του νερού του ηλιακού μας, η χειρότερη, είναι ο κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος. Στις περισσότερες εγκαταστάσεις απουσιάζει σχεδόν πάντα η θερμομεικτική βαλβίδα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο ατμός ή στην καλύτερη περίπτωση νερό να πέσει πάνω στο γυμνό δέρμα αυτού που θα ανοίξει την βρύση και αν εμείς μπορεί να είμαστε υποψιασμένοι μικρότερα μέλη της οικογένεια μπορεί να μην είναι. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση σοβαρού εγκαύματος.

Συμπέρασμα: Στον ηλιακό θερμοσίφωνα ο συλλέκτης είναι εκείνος που ευθύνεται για την συλλογή της θερμοκρασίας. Αρά το μόνο που έχουμε να κάνουμε, σε περίπτωση απουσίας μας με μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι να καλύψουμε τον/τους συλλέκτες μας με ένα ειδικό αντανακλαστικό κάλυμμα το οποίο δεν θα αφήνει την ηλιακή ακτινοβολία να εισέρχεται στην συλλεκτική επιφάνεια.