• Έλεγχος – συντήρηση φέροντα οργανισμού κτιρίου
  • Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος
  • Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου / φυσικού αερίου
  • Έλεγχος στεγανότητας καυστήρα φυσικού αερίου
  • Service- επισκευή- συντήρηση κλιματιστικών
  • Ψυκτικοί
  • Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( κεραίες, θηροτηλεόραση, ηλεκτρική εγκατάσταση)
  • Συντήρηση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων