Αποκατάσταση Κτιρίων και Μνημείων Ειδικής Σημασίας.
Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας.