Η γραφιτούχα πολυστερίνη κατέχει στην ελληνική αγορά της θερμομόνωσης – σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή – ένα πολύ σημαντικό μερίδιο. Σε αυτό συνεισέφερε αναμφίβολα η μαζική και επιτυχημένη καμπάνια εισαγωγής του προϊόντος από την DOW.


Όμως, όπως είναι λογικό, η γραφιτούχα πολυστερίνη δεν μπορεί να αποτελεί ένα φάρμακο διά πάσαν νόσον. Ο πετροβάμβακας είναι ένα υλικό με πολλές δυνατότητες και προοπτικές. Αργά ή γρήγορα θα πάρει τη θέση που δικαιούται στη ντόπια αγορά μόνωσης.

Ένα απλό παράδειγμα που δείχνει τις αγκυλώσεις της αγοράς μας:
Η γραφιτούχα πολυστερίνη χρησιμοποιείται ακόμη και στις ξύλινες στέγες παρά τον προφανή κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Μιλάμε για την απόλυτη ελληνική υπερβολή – στο χώρο πάντα της μόνωσης!
Αυτή είναι μια καραμπινάτη περίπτωση για πετροβάμβακα.

Αναμφισβήτητα η γραφιτούχα πολυστερίνη έχει μερικά τρανταχτά πλεονεκτήματα:

– άριστη συμπεριφορά όσον αφορά στην απορρόφηση υγρασίας
– πολύ μεγάλη θλιπτική αντοχή, πράγμα που της επιτρέπει να μπαίνει κάτω από βαριές πλάκες σκυροδέματος
– υψηλό συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών που την κάνει μοναδική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους.
– Και βέβαια έναν πολύ καλό συντελεστή θερμομόνωσης λ.
Επιπλέον είναι πολύ φιλική για το χρήστη σε αντίθεση με τα ινώδη υλικά όπως ο πετροβάμβακας.

Και ο πετροβάμβακας όμως έχει ουκ ολίγα πλεονεκτήματα:

– Είναι η ιδανική επιλογή, όταν χρειάζεται περισσότερη παθητική πυροπροστασία/πυρασφάλεια.
– Υπερτερεί στις προτιμήσεις αυτών που έχουν αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση.
– Έχει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες και έτσι συνδράμει ενεργά στην ηχομόνωση των χωρισμάτων (εσωτερικών κι εξωτερικών).
– Στην πράξη είναι φθηνότερος, γιατί παρέχει μεγαλύτερη θερμική αντίσταση ανά μονάδα κόστους.
– Έχει πολύ μεγάλη διαστατική σταθερότητα και μικρό συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει υγιεινότερες κατασκευές.
– Αντέχει σε ένα ευρύτατο φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βιομηχανικές μονώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε συλλήβδην την γραφιτούχα πολυστερίνη. Τόσο ο πετροβάμβακας όσο και η διογκωμένη πολυστερίνη έχουν τη θέση τους στην αγορά της μόνωσης.

Η ψαλίδα στα μερίδια αγοράς ανάμεσα στον πετροβάμβακα και την γραφιτούχα πολυστερίνη φαίνεται ότι θα κλείνει σταθερά κατά τα επόμενα χρόνια.

Κάθε εφαρμογή χρειάζεται το κατάλληλο υλικό και βέβαια δεν υπάρχει το υλικό one fits all, έστω κι αν αυτό έχει περάσει στη συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων με την γραφιτούχα πολυστερίνη!

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

Πηγή: www.thermoprosopsi.com