Οι επαγγελματίες διαχειριστές της allPro αναλαμβάνουν με ασφάλεια και αξιοπιστία τη διαχείριση της πολυκατοικίας και κάθε κτιρίου, φροντίζοντας με επιμέλεια και σοβαρότητα την καλή του κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία του.

 • Μηνιαία έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών και ανάρτηση των παραστατικών μηνιαίων εξόδων.
 • Είσπραξη κοινοχρήστων σε προκαθορισμένα ραντεβού εντός της πολυκατοικίας.
 • Δυνατότητα εξόφλησης των κοινοχρήστων σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
 • Έγκαιρη πληρωμή όλων των εξόδων της πολυκατοικίας (συνεργείο καθαρισμού, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ)
 • Τακτικός έλεγχος της πολυκατοικίας για πιθανά προβλήματα ή βλάβες και ενημέρωσή σας.
 • Προγραμματισμός απαραίτητων εργασιών για την καλή κατάσταση της πολυκατοικίας (π.χ. απολύμανση, απόφραξη, συντήρηση καυστήρα, αναγόμωση πυροσβεστήρων κλπ)
 • Εφαρμογή του κανονισμού της πολυκατοικίας, διενέργεια συνελεύσεων, ισολογισμοί.
 • Άμεση ενημέρωση σας για τυχόν θέματα που θα προκύψουν και επίλυση αυτού βάση της επιθυμίας της πολυκατοικίας,

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε οποιαδήποτε τεχνική εργασία απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία και την συντήρηση του κτιρίου σας:

 • Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ( και έκδοση πιστοποιητικού).
 • Έλεγχο στεγανότητας καυστήρα φυσικού αερίου (και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών)
 • Αποφράξεις αποχετεύσων, καθαρισμοί φρεατίων
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Περιποίηση κήπου – αυλικές εργασίες
 • Συντήρηση φρεατίων (αποφράξεις)
 • Συντήρηση ανελκυστήρων
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων- υδραυλικές δοκιμές- ετήσιος έλεγχος πυροσβεστήρων.
 • Συντήρηση κήπων (κηπουροί)
 • Μετατροπή καυστήρων πετρελαίου σε φυσικού αερίου.

και όποια άλλη εργασία πιθανόν χρειαστεί το κτίριό σας.