Η ετήσια συντήρηση του  καυστήρα – λέβητα είναι μια σημαντική  εργασία

που έχει σαν σκοπό  τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του καυστήρα,  επιτυγχάνοντας μέσω αυτής  εξοικονόμηση καυσίμων έως και 50%. Χωρίς την τακτική συντήρηση του,  ο καυστήρας δουλεύει σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έτσι αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωση μέσω της μεγαλύτερης  καύσης πετρελαίου. Επιπλέον με την τακτική συντήρηση του καυστήρα εξασφαλίζουμε  την καλή λειτουργία του σε βάθος χρόνου και  αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής του,  προλαβαίνοντας ζημιές και βλάβες που σίγουρα θα μας κοστίσουν πολύ περισσότερο από μια απλή συντήρηση. Έτσι ο καυστήρας μας θα αντέξει περισσότερα χρόνια και θα λειτουργεί με ασφάλεια και  με τη μέγιστη οικονομία.

 Ο συντηρητής του καυστήρα θα εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης και θα ενημερώσει το ημερολόγιο λεβητοστασίου για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα λέβητα-καυστήρα.

 Η ιδανική περίοδος για τον προγραμματισμό της συντήρησης του καυστήρα σας είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ώστε να απομακρύνονται άμεσα όλες οι επικαθίσεις που πιθανόν θα διαβρώσουν το λέβητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.