Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού για κάθε χρήση

Με πολύχρονη εμπειρία στα θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, οι επαγγελματίες μηχανικοί της allPro αναλαμβάνουν με αξιοπιστία τον σωστό έλεγχο του ακινήτου σας και την έκδοση Βεβαίωσης μηχανικού. Όπως ορίζεται από το νόμο  4178/13 : « Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. »

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  •  Η οικοδομική άδεια  του ακινήτου
  •  Ο τίτλος ιδιοκτησίας άδεια του ακινήτου
  •  Τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια του ακινήτου
  •  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
    Η allPro, με απόλυτη αξιοπιστία, είναι σε θέση να ξεκινήσει τη διαδικασία ακόμη κι αν κάποιο από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, αναλαμβάνοντας την συλλογή τους τα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ενώ σε περίπτωση εντοπισμού αυθαιρεσιών σας ενημερώνει για τη διαδικασία και το κόστος της τακτοποίησης.

Κάθε βεβαίωση μηχανικού έχει δίμηνη ισχύ ενώ πριν την τελική σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ώστε να λάβει μοναδικό αριθμό που αφορά στο ακίνητο. Στο συμβόλαιο προσαρτάται η βεβαίωση και αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Κατά τη διάρκεια ισχύς της βεβαίωσης, υπάρχει η δυνατότητα  να χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συμβολαιογράφο.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 210 7777629 &  6973 357751 ή στείλτε e-mail στο  info@allpro.gr και μάθετε περισσότερα.