Αξιόπιστες εκτιμήσεις αξίας ακινήτων

Για την αξιόπιστη  και με ακρίβεια εκτίμηση του ακινήτου σας, η allPro διαθέτει τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται και παρέχει αδιάβλητες και έγκυρες  αποτιμήσεις αξίας  της περιουσίας  σας για κάθε περίπτωση  που επιθυμείτε να γνωρίζετε την σημερινή πραγματική αγοραία αξία αυτής (πώληση, αγορά, ενοικίαση,  δανειοδότηση, υποθήκη, διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, ασφάλισης κλπ) .

Η υπηρεσία της Εκτίμησης ακινήτων αφορά στην επιστήμη της αντικειμενικής αποτίμησης της πραγματικής  αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου (ακινήτου ή μηχανολογικού εξοπλισμού) , την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βάσει των χαρακτηριστικών του και όλων των δεδομένων που αφορούν στο ακίνητο  σε συνδυασμό με τους οικονομικούς συντελεστές της αγοράς.

Η allpro παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες  εκτίμησης αξιών ακινήτων  μέσω διεξοδικής έρευνας, αναλυτικής καταγραφής και αξιολόγησης με έγκριτες  εκτιμητικές μεθόδους  όλων των δεδομένων της περιουσίας σας .

«Οι αξίες των ακινήτων δεν είναι κρύσταλλα που κόβουμε τα αιχμηρά τους άκρα. Δεν αποδεικνύουμε τα αποτελέσματα μας, τα υποστηρίζουμε»  Blackadar, 1986

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα  210 7777629 &  6973 357751 ή στείλτε e-mail στο  info@allpro.gr και μάθετε περισσότερα.