Ενεργειακές επιθεωρήσεις με ταχύτητα, οικονομία και αξιοπιστία.

Για την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου σας , οι έμπειροι μηχανικοί της allpro, πραγματοποιούν αυτοψία και συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ενώ στη συνέχεια εκπονούν την εγκεκριμένη μελέτη ώστε να προχωρήσουν στην έκδοση του Π.Ε.Α. με ταχύτητα, οικονομία και αξιοπιστία.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:
Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ΖΝΧ) και συνολικά,
Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
Στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,
στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται με βάση μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη η χρήση του κτιρίου, τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, τα γεωμετρικά δεδομένα και τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων θέρμανσης / ψύξης / κλιματισμού / μηχανικού αερισμού / παραγωγής ΖΝΧ και φωτισμού των χώρων.

Η θέσπιση ενεργειακής επιθεώρησης για τα κτήρια, αποτελεί μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση της αξίας του ακινήτου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια της επιστήμης και της μηχανικής, ενώ παράλληλα το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ υποχρεώνει τον κατασκευαστή να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες οικοδόμησης, οι οποίοι εγγυόνται την αξία του ακινήτου. Πληροφορεί με απλούς και κατανοητούς τρόπους τον κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, σχετικά με την τεχνική πληρότητα ή τις αδυναμίες του ακινήτου, καθορίζοντας μονοσήμαντα την τιμή πώλησης ή ενοικίασης του.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, που προϋποθέτει τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, είναι υποχρεωτική:

  • μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • κατά την πώληση ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή ενός κτιρίου ή τμήματός του,
  • για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον» που χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσοστά την ανακαίνιση της οικίας σας,
  • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 500 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει να διαθέτει τα εξής έγγραφα:
Tίτλους ιδιοκτησίας (συμβόλαια),
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (Σε περίπτωση που έχει γίνει δήλωση),
Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (αν αυτή χρονολογείται μετά από 14-3-1983),
Αντίγραφο αρχιτεκτονική κάτοψης του ακινήτου (ειδάλλως γίνεται σκαρίφημα από το Μηχανικό με μικρή χρέωση),
Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης Ημιυπαιθρίου ή τακτοποίησης με το Ν.4178/13 (Αν έχει γίνει υπαγωγή),
Φύλλο συντήρησης λέβητα, αν υπάρχει κεντρική θέρμανση (αλλιώς απαιτείται πρόσβαση στο Λεβητοστάσιο).