Εκπόνηση μελέτης κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

Οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί της allPro αναλαμβάνουν και εκπονούν με αξιοπιστία και τεχνογνωσία τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης ανά ιδιοκτησία για κάθε κτίριο με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες, που μοιράζονται την ίδια πηγή θέρμανσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1985, η μελέτη αυτή υποχρεωτικά συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας, επομένως αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος αυτής και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη, οποτεδήποτε κάποιος από τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες τη ζητήσει.

Η Κεντρική θέρµανση των κτιρίων είναι κοινόχρηστο αγαθό και  μελέτη κατανομής δαπανών βασίζεται στην αντίστοιχη τεχνική οδηγία του ΤΕΕ (7/11/85 Π.Δ. – ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ’) και προβλέπει δύο ειδών δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας (καύσιμο και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) και έκτακτες δαπάνες (αντικαταστάσεις θερµαντικών σωµάτων, άλλες αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισµός και αποκατάσταση ζηµιών σε οποιοδήποτε µέρος του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης κ.ά.).

Η σωστή και ακριβής κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα θέματα των κοινοχρήστων λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος αλλά και του σημαντικού χρηματικού ποσού που κατανέμεται και απαιτεί ορθή γνώση του αντικειμένου, εμπειρία και ακρίβεια.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα  210 7777629 &  6973 357751 ή στείλτε e-mail στο  info@allpro.gr και μάθετε περισσότερα.