Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Οι έμπειροι μηχανικοί της allpro αναλαμβάνουν την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ) του ακινήτου σας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και είναι απαραίτητο για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού η διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες τα κτίρια στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, που πάνω σε αυτήν θα αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Ο στόχος, όπως  εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ουσιαστικά το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, η ενεργειακή του ταυτότητα. Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτυπώνεται η σύγκριση που γίνεται με το ιδεατό κτίριο, ομοίων διαστάσεων και από την σύγκριση προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία, με Α+ την καλύτερη και διαβαθμίσεις Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ μέχρι την κατηγορία Η που είναι η πιο ενεργοβόρα κατηγορία κτιρίου.

 

 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, που προϋποθέτει τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, είναι υποχρεωτική:

  • μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • κατά την πώληση ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
  • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή ενός κτιρίου ή τμήματός του,
  • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 500 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
  • για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον» που χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσοστά την ανακαίνιση της οικίας σας.
  • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, διατηρητέα κτίρια.
  • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των 4 μηνών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 που αντικατέστησε την έως τότε υπάρχουσα εξαίρεση.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα  210 7777629 &  6973 357751 ή στείλτε e-mail στο  info@allpro.gr και μάθετε περισσότερα .