Συστάσεις πινάκων χιλιοστών κοινοχρήστων

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της allpro αναλαμβάνουν την σύσταση πινάκων χιλιοστών κοινοχρήστων – συνιδιοκτησίας για κάθε νέα πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας  ή για κάθε κτίριο εφόσον έχουν υπάρξει κατασκευαστικές αλλαγές και οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν ανακατανομή των χιλιοστών της οριζοντίου ιδιοκτησίας ώστε να αλλάξει ο επιμερισμός των κοινοχρήστων εξόδων.

Ο πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων (πίνακας χιλιοστών) περιλαμβάνει

  • Τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας και τους αντίστοιχους ψήφους κάθε συνιδιοκτήτη.
  • Το ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες και την καθαριότητα.
  • Το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα  210 7777629 &  6973 357751 ή στείλτε e-mail στο  info@allpro.gr και μάθετε περισσότερα.