Τοπογραφικές μελέτες για κάθε χρήση.

Με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των τοπογραφικών διαγραμμάτων, οι διπλωματούχοι μηχανικοί της allpro αναλαμβάνουν και εκπονούν κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας για χρήση ιδιωτική, δικαστική, συμβολαιογραφική κλπ.

Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία ολοκληρώνουμε με ακρίβεια και συνέπεια τοπογραφικές αποτυπώσεις κάθε μορφής για κτίρια, οικόπεδα και αγροτεμάχια:

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών,
  • Αγοραπωλησίες ή μεταβιβάσεις ακινήτων,
  • Συνενώσεις ιδιοκτησιών,
  • Συστάσεις κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών,
  • Χαράξεις και οριοθετήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων,
  • Εντοπισμό οικοπέδων
  • Κτηματολόγιο, Δασαρχείο

Εκπονούμε ολοκληρωμένες τοπογραφικές μελέτες που περιλαμβάνουν την έρευνα  του μηχανικού, τις ακριβείς μετρήσεις του πεδίου. και τις απαραίτητες εργασίες γραφείου ώστε να συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών πού ορίζει ο σκοπός της  χρήσης τους.