Παράταση Κτηματολογίου: Τα 10 βήματα για να δηλώσουμε έγκαιρα την ιδιοκτησία μας

Συνεχίζεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη σύνταξη του Κτηματολογίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η προσέλευση των πολιτών για την υποβολή δήλωσης παραμένει μικρή. Η πολιτεία για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του Κτηματολογίου και να διευκολυνθούν οι πολίτες στις δηλώσεις ιδιοκτησίας έδωσε νομοθετικά τη δυνατότητα παράτασης στη συλλογή δηλώσεων, πέρα του 6μηνου που ίσχυε στις παλιές μελέτες, χωρίς όμως αυτή η νέα παράταση να ξεπερνά πάλι το 6μηνο. Έτσι τμηματικά για κάθε μελέτη που λήγει η προθεσμία της, δίνεται νέα παράταση. Το πρόβλημα όμως που παρατηρείται είναι ότι, οι συνεχείς παρατάσεις αδρανοποιούν τους πολίτες που συνεχίζουν να «γυρνούν την πλάτη» στο κτηματολόγιο καθυστερώντας την κατάθεση της δήλωσής τους, ενώ οι μελετητές των κτηματογραφούμενων περιοχών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους, όταν οι δηλώσεις βρίσκονται στο 20% με 25%.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αποφάσισε την ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Το αν θα εξαντληθεί το προβλεπόμενο 6μηνο, θα κρίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των δηλώσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι μελετητές θεωρούν ότι οι πολίτες θα ενεργοποιηθούν, μόλις επιβαρυνθούν με πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις τους και πιέζουν το κράτος να τα επιβάλει. Έτσι για την Μαγνησία που η υποβολή δηλώσεων βρίσκεται περίπου στο 20% και το πρώτο εξάμηνο λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δοθεί παράταση ακόμα ενός μήνα. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον Οργανισμό Κτηματολογίου. Επειδή οι ημερομηνίες για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές διαφέρουν, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης γης, θα πρέπει να ενημερώνεται για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης, μόνο από το site www.ktimatologio.gr, για να γνωρίζει έγκυρα την παράταση που αφορά στην περιοχή του.

 • Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω τα σπίτια και τα χωράφια μου στο κτηματολόγιο;

Βήμα 1ο): Καταγράφουμε τα ακίνητα μας και τα ξεχωρίζουμε ανά Τοπική Κοινότητα, για να ξέρουμε σε ποιο γραφείο κτηματογράφησης θα καταθέσουμε τη σχετική δήλωση. Η δήλωση υποβάλλεται για τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε προκαποδιστριακό ΟΤΑ που αντιστοιχεί συνήθως στις σημερινές Τοπικές ή Δημοτικές Ενότητες.

Βήμα 2ο): Αντιστοιχίζουμε το κάθε ακίνητο με τον τίτλο ιδιοκτησίας του (συμβόλαιο αγοράς, διανομή, παραχωρητήριο, αναδασμός κ.λπ.). Μπορεί ένα ακίνητο να έχει αποκτηθεί με περισσότερους του ενός συμβολαίου. Για παράδειγμα ένα ποσοστό από αποδοχή κληρονομιάς και ένα δεύτερο από δωρεά.

Βήμα 3ο)Διαβάζουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας και σημειώνουμε το είδος του δικαιώματος που έχουμε. Για παράδειγμα δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα δουλείας διόδου μέσα από ένα γειτονικό ακίνητο. Καταγράφουμε όλα τα δικαιώματα, καθώς είναι απαραίτητη η δήλωση καθενός από αυτά.

Βήμα 4ο)Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως:

 1. Φωτοτυπίες συμβολαίων
 2. Τοπογραφικά που αναφέρονται στα συμβόλαια
 3. Πιστοποιητικά μεταγραφής των συμβολαίων στο υποθηκοφυλακείο
 4. Άλλα έγγραφα, π.χ. σε περίπτωση κληρονομιάς όπου δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο, προσκομίζουμε έγγραφα που αποδεικνύουν το ποσοστό που έχουμε κληρονομήσει: τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου, τη δημοσιευμένη διαθήκη του, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών κ.ά. Οταν πρόκειται για ακίνητα χωρίς συμβόλαιο που έχουν αποκτηθεί με χρησικτησία, προσκομίζουμε έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητά όσον το δυνατόν παλαιότερα, ώστε σε συνδυασμό με πρόσφατα έγγραφα (π.χ. Ε9 του 2019) να καλύπτουν 20ετία.

Βήμα 5ο)Εντοπίζουμε τα ακίνητά μας. Για την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε κάποιο στοιχείο εντοπισμού που να βοηθάει το Γραφείο Κτηματογράφησης να προσδιορίσει τη θέση, τα όρια και την έκταση όλων των ακινήτων σας. Ενας τρόπος είναι o εντοπισμός στον χάρτη της GOOGLE ή στον χάρτη του κτηματολογίου που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τα ακίνητα και να πάρετε με GPS συντεταγμένες. Ο ΣΩΣΤΟΤΕΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΣΑ 87.

Βήμα 6ο)Συμπληρώνουμε το έντυπο της δήλωσης Κτηματολογίου, που μπορούμε να κατεβάσουμε από την σελίδα του κτηματολογίου ή να την πάρουμε από το γραφείο κτηματογράφησης Το έντυπο αποτελείται από τρεις σελίδες: η πρώτη αφορά τα στοιχεία του προσώπου και οι δυο επόμενες τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος.

Βήμα7ο)Αντιστοιχίζουμε ανά δικαίωμα – δήλωση τα απαιτούμενα έγγραφα (συμβόλαια, πιστοποιητικά μεταγραφής και αν υπάρχουν τοπογραφικά). Προσοχή! Κάνουμε δήλωση ξεχωριστή για κάθε Προκαποδιστριακό ΟΤΑ. Σε κάθε δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία της ταυτότητας του δηλούντος και αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. Ε9, Εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμό ΔΕΗ).

Βήμα 8ο)Καταθέτουμε τη δήλωση στο γραφείο κτηματογράφησης προσωπικά ή με εξουσιοδότηση μέσου τρίτου προσώπου. Τη διεύθυνση και τις ώρες λειτουργίας του γραφείου κτηματογράφησης τα βρίσκουμε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr -> Αναζήτηση Περιοχών).

Βήμα 9ο)Πληρώνουμε τα παράβολα τα οποία υπολογίζονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα με την κατάθεση της δήλωσης. Για κάθε ιδιοκτησία (δικαίωμα) καταβάλλεται ένα πάγιο τέλος κτηματογράφησης, που είναι:

α) Για τις αστικές περιοχές 35€ για κάθε δικαίωμα. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, το τέλος κτηματογράφησης είναι 20€ για κάθε δικαίωμα.

β) Για τις αγροτικές περιοχές είναι 35€ για κάθε δικαίωμα. Όμως τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Βήμα 10ο)Παραλαμβάνουμε το αποδεικτικό της δήλωσης είτεπροσωπικά από το γραφείο κτηματογράφησης είτε μέσω τρίτου προσώπου, έχοντας εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής μας. Επίσης μπορούμε να το εκτυπώσουμε από την ιστοσελίδα του κτηματολογίου με τους κωδικούς TAXIS.

 • Τι κάνω όταν δεν έχω «χαρτιά» για το σπίτι ή το χωράφι μου;

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή – αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Επομένως θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συνεχόμενα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Το βασικό έγγραφο που συνήθως καταθέτουμε είναι η ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων καθώς και το Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην εφορία) του ιδιοκτήτη. Συμπληρωματικά καταθέτουμε και όποιο άλλο έγγραφο διαθέτουμε.

Για την περίπτωση του σπιτιού θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η οικοδομική άδεια, η νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, η βεβαίωση κοινοτάρχη ότι το σπίτι υπάρχει προ του 1955, ο λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα παλιό τοπογραφικό κ.λπ.

Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων, που είναι και η πιο συνηθισμένη, όταν στερούμαστε συμβολαίων και δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, καταθέτουμε μαζί με την ένορκη βεβαίωση, μισθωτήρια που αποδεικνύουν την καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, συμβόλαια γειτόνων που αναφέρουν ότι συνορεύουν με την ιδιοκτησία μας, δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες κλπ.

 • Τι γίνεται όταν το ακίνητο δεν δηλώνεται στο Ε9;

Για τα ακίνητα που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνουν στο Ε9, απαιτείται να τροποποιήσουν το Ε9 και να γνωστοποιήσουν στη φορολογική διοίκηση τα σωστά περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet.

 • Τι κάνουμε σε περίπτωση συνιδιοκτησίας;

Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν δηλώσεις όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου. Για παράδειγμα, ζευγάρι που έχει από 50% δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να υποβάλει δύο χωριστές δηλώσεις, πληρώνοντας «κτηματόσημο» 35 ευρώ για την κάθε μία. Γονιός που έχει την επικαρπία σε ακίνητο και το παιδί του την ψιλή κυριότητα, υποβάλλουν επίσης δύο δηλώσεις και δύο τέλη συνολικού ύψους 70 ευρώ. Αδόμητο οικόπεδο σε εντός σχεδίου περιοχή ή εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο που έχει πολλούς συνιδιοκτήτες πρέπει να δηλωθεί χωριστά από κάθε δικαιούχο. Αν δεν δηλωθεί κάποιο από τα μερίδια, μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου, κινδυνεύει να περιέλθει το αντίστοιχο ποσοστό στο Δημόσιο.

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
taxydromos.gr

Τα βασικά σημεία για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων

Η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών αποτελεί τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση σεισμού. Για αυτό τον λόγο και η Πολιτεία θεσμοθέτησε και εφαρμόζει υποχρεωτικά από το 1959 τον αντισεισμικό κανονισμό κατά την κατασκευή των κτιρίων. Επειδή η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα, το 1984 αυξήθηκαν οι απαιτήσεις, ενώ στη συνέχεια το 1995 θεσμοθετήθηκε ο νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός, ο οποίος στην πορεία αναθεωρείται και προσαρμόζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Πάνω από το 50% των κτισμάτων στη χώρα μας όμως έχει κατασκευαστεί πριν το 1980 και πολλοί πολίτες ανησυχούν κατά πόσο είναι ασφαλείς οι κατοικίες τους.

Σε κάθε περίπτωση και για τις καινούργιες, αλλά και για τις παλαιές οικοδομές οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά σημεία αντισεισμικής θωράκισης και να απαιτούν την εφαρμογή τους, έστω και αν δεν τα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, για να έχουν ασφαλή οικοδομή.

 

 • Τι είναι ο αντισεισμικός κανονισμός;  

Ο αντισεισμικός κανονισμός είναι το βασικό εργαλείο για τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων, που τα καθιστά ικανά να δέχονται με ασφάλεια τις ισχυρές καταπονήσεις που προκαλεί ο σεισμός.

 • Πότε χρειάζεται η γεωτεχνική μελέτη;

Το υπέδαφος, η τοπογραφία και γενικότερα η γεωλογία της περιοχής είναι ο βασικός παράγοντας της ασφαλούς κατασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το έδαφος θεμελίωσης έχει νερά ή υγρασία, διότι απαιτείται να γίνει ειδική στεγάνωση. Η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θα δώσει τα χαρακτηριστικά του εδάφους, με τα οποία ο μηχανικός θα προσδιορίσει το είδος της θεμελίωσης του κτιρίου. Σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό η απαίτηση ή μη γεωτεχνικής μελέτης (ως προαπαιτούμενο της στατικής μελέτης) εξαρτάται από τη σεισμικότητα της περιοχής του έργου, την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους θεμελίωσης καθώς και τη σπουδαιότητα του έργου (π.χ. κτίριο συνάθροισης κοινού). Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν απαιτείται βάσει του κανονισμού η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, εφόσον ο μελετητής μηχανικός το κρίνει απαραίτητο, θα πρέπει να εκπονηθεί η μελέτη.

 • Ποια υλικά ελέγχουμε;

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θα πρέπει να ελέγχονται. Ιδιαίτερα θα πρέπει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στο σκυρόδεμα και στον οπλισμό του κτιρίου, που είναι τα βασικά υλικά κατασκευής του φέροντος σκελετού του κτιρίου.

 • Γιατί είναι σημαντικός ο οπλισμός του κτιρίου;

Ο οπλισμός της οικοδομής είναι το σημαντικότερο κατασκευαστικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των σεισμών. Ανάλογα με τον χώρο, τη γεωλογία, το είδος του εδάφους και το ύψος του κτιρίου βγαίνει η μελέτη για την ποσότητα του σιδήρου που πρέπει να υπάρχει μέσα στις κολόνες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη, την ώρα που πέφτουν οι κολόνες σε μια οικοδομή, η παρουσία μηχανικού, ούτως ώστε να αποκλείεται η παράβλεψη ή η προσπάθεια από κάποιους να μειωθεί το κόστος της κατασκευής.

 • Γιατί οι διαρρυθμίσεις στις ανακαινίσεις απαιτούν μελέτη;

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις νέες διαρρυθμίσεις διαμερισμάτων και παλιών κατοικιών, γιατί όταν αφαιρούνται υποστυλώματα, γίνονται αλλαγές σε δωμάτια, πέφτουν τοίχοι, καταργούνται δοκάρια, τότε αλλάζει το κέντρο βάρους της οικοδομής, με αποτέλεσμα να προκαλείται ευπάθεια στους σεισμούς. Γι’ αυτό καμία αλλαγή δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς την συμβουλή από τον ειδικό μηχανικό, ο οποίος θα κρίνει εάν οι επεμβάσεις επηρεάζουν τη στατικότητα του κτιρίου.

 • Γιατί προσέχουμε στις προσθήκες – πανωσηκώματα;

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα κτίρια στα οποία, για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης έχτισε νόμιμα τρεις ορόφους, τους οποίους στη συνέχεια αύξησε (χωρίς την έγκριση της Πολεοδομίας) σε τέσσερις. Η προσθήκη ορόφου απαιτεί ειδική μελέτη αντοχής του υπάρχοντος κτιρίου για να παραλάβει το φορτίο του επιπλέον ορόφου. Αν αυτό δεν γίνει, θα λειτουργήσει αρνητικά για την αντοχή του κτιρίου.

 • Είναι σημαντική η συντήρηση του κτιρίου;

Η συντήρηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καλή κατάσταση της οικοδομής. Αν, για παράδειγμα, φθαρεί το μπετόν και ο σιδηρούς οπλισμός του κτιρίου έλθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα, θα αρχίσει να παρουσιάζει σκουριές, θα διαβρωθεί και στο τέλος μπορεί και να κοπεί, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στον σκελετό του κτιρίου. Οι ζημιές πρέπει να επισκευάζονται αμέσως.

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες διάβρωσης του σκυροδέματος;

Οι συνηθέστεροι «διαβρωτικοί παράγοντες» που φυσιολογικά επηρεάζουν αρνητικά τη δομή του σκυροδέματος είναι:
• Η γήρανση λόγω ηλικίας
• Το έντονα αλκαλικό περιβάλλον της ατμόσφαιρας (μόλυνση)
• Η έντονη θερμοκρασιακή εναλλαγή περιβάλλοντος
• Η εγγύτητα θαλάσσιου περιβάλλοντος

 • Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μόνωσης;

Γενικά ελέγχουμε τη καλή λειτουργία των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και αντιμετωπίζουμε αμέσως κάθε υγρασία που εμφανίζεται στο κτίριο. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στον σκελετό του. Μετά την κατασκευή του κτιρίου πρέπει να αποφεύγεται το σκάψιμο του μπετόν για να τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις.

 • Τι να προσέχουμε στα σπίτια μας;

1. Ψάχνουμε το κτίριο, για ρωγμές στα δοκάρια και στα υποστυλώματα. Όταν πέφτουν σοβάδες, ελέγχουμε μήπως από κάτω υπάρχουν ρωγμές. Εάν δεν υπάρχουν, τότε τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει και πρόβλημα.

2. Εξετάζουμε προσεκτικά τους χώρους πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα.

3. Προσέχουμε τα χωρίσματα παρατηρώντας εάν είναι σωστές
οι ενώσεις μεταξύ των κουφωμάτων και της κατασκευής και εάν έχουν αλλάξει κλίση οι γωνίες.

4. Ελέγχουμε προσεκτικά τα δοκάρια, προκειμένου να δούμε εάν έχουν
προκληθεί ρωγμές.

5. Αν έχει υποστεί κάποια ζημιά το σπίτι, απευθυνόμαστε αμέσως σε πολιτικό μηχανικό.

 • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα;

Μέχρι το 2017 οι παλιοί νόμοι περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων περιλάμβαναν μία απλή και κυρίως μακροσκοπική μέθοδο για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των αυθαιρέτων κατασκευών από τον μηχανικό. Αυτό άλλαξε με τον ισχύοντα νόμο 4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ο οποίος καθιστά υπεύθυνο τον μηχανικό να προβεί σε μία σειρά από υποχρεωτικούς ελέγχους για τις αυθαίρετες κατασκευές. Οι έλεγχοι αυτοί, εξαρτώνται από την χρονολογία κατασκευής του έργου και το είδος αυτού και προσδιορίζουν τις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αναλυτικός υπολογισμός της στατικής επάρκειας ενός κτιρίου.

Σε γενική κατεύθυνση ελέγχονται για την στατική τους επάρκεια:

 • όσες κατασκευές είχαν υπαχθεί σε παλιότερο νόμο περί αυθαιρέτων και είχαν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου.
 • όσες κατασκευές είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες μετά το 1982.
 • όσες έχουν αυθαίρετα τμήματα τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά την στατική επάρκεια ενός κτιρίου όπως: Αλλαγή χρήσης, κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου, πατάρια, σοφίτες, μπαλκόνια, βεράντες, πιλοτές, κατασκευές στο δώμα κ.ά.

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
taxydromos.gr

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»: Αναβολή του προγράμματος

Η παράταση αυτή «κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών».
«Εξοικονoμώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»: Νέα ημερομηνία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Β’ κύκλο του Προγράμματος ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ).


Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι μετατίθεται για τς 16 Σεπτεμβρίου 2019 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η παράταση αυτή «κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνει η σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, ενώ θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα περιφερειών.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με το πρόγραμμα να αναμένεται να επιχορηγηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σε 20.000 έως 25.000 κατοικίες.

Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων θα κυμανθεί στα 241 εκατ. ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις -συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά των ιδιοκτητών- θα φτάσουν τα 400 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα περιφερειών.

Πηγή: www.ethnos.gr

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων;

Έντονο πρόβλημα είχε προκύψει σχετικά με τα αυθαίρετα στα δάση μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική διάταξη νόμου, βάσει της οποίας εξαιρούνταν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών οι περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί «οικιστικές πυκνώσεις» (αυθαίρετα). Το σκεπτικό του ανωτάτου δικαστηρίου ήταν, ότι το σύνταγμα απαγορεύει την αξιοποίηση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για οικιστικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν συνιστούν λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που θα δικαιολογούσαν τη μεταβολή του προορισμού του δάσους.

Προκειμένου να μην ακυρωθεί το έργο των δασικών χαρτών, αλλά και να λύσει το μεγάλο πρόβλημα των χιλιάδων αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις, που για πολλά μάλιστα έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή σχέδιο νόμο με τίτλο: «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις».

 • Τι είναι αυτά τα ιώδες περιγράμματα ή οι οικιστικές πυκνότητες;

Είναι συγκεντρώσεις κτιρίων, που δεν εμπίπτουν ούτε σε πολεοδομημένες περιοχές ή νομίμως υφισταμένους οικισμούς, ούτε σε περιοχές υπό έγκριση σχεδίων ή υπό οριοθέτηση οικισμών.

 • Ποια είναι τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως «οικιστική πυκνότητα»;

Τα κριτήρια προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων είναι:

Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50)

α) Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 50, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ.
β) Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 100, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ.
γ) Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 400, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ.

 • Αυτές οι οικιστικές πυκνότητες που έστειλαν οι Δήμοι θα εγκριθούν σίγουρα και θα καλύψουν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα;

Δυστυχώς, στο μεγαλύτερό τους αριθμό οι οικιστικές πυκνότητες που έστειλαν οι Δήμοι της χώρας, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, η έκταση που οριοθέτησαν οι δήμοι ως οικιστικές πυκνώσεις αντιστοιχούν σε περίπου 120.000 στρέμματα. Από αυτή την έκταση μόλις το 18% είναι σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, δηλαδή περίπου 20.000 στρέμματα. Για αυτό το το λόγο, οι οικιστικές πυκνότητες που έστειλαν οι Δήμοι, θα ελεγχθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες και την Υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου και θα καθοριστούν οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΩΔΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ.

 • Ποια είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου;

• Δεν χρησιμοποιείται ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις», αλλά αναφέρεται στις περιοχές ιώδους περιγράμματος (όπως αυτές απεικονίζονται στον ηλεκτρονικό χάρτη του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες), οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά την ανάρτηση του ευρύτερου δασικού χάρτη
• Καταργείται η εξαίρεση από την ανάρτηση των δασικών χαρτών των περιοχών αυτών
• Εισάγεται διαδικασία διπλού ελέγχου των εκτάσεων που υποδείχθηκαν ως τέτοιες περιοχές και προβλέπεται η κατά προτεραιότητα περιβαλλοντική τους διαχείριση με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις
• Δεν γίνεται διάκριση στα προ και στα μετά 11-6-1975 κτίρια, αλλά εξισώνεται η διάρκεια στα 25 χρόνια
• Προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά την κατάλληλη επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, το οποίο θα καθορίζει την τελική περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών αυτών.

 • Δηλαδή οι νέες διατάξεις δε θα καλύπτουν όλα τα αυθαίρετα στα δάση;

 Οχι. Το νομοσχέδιο δεν αφορά μεμονωμένα και διάσπαρτα αυθαίρετα κτίσματα, που κτίστηκαν σε δάσος ή βραχώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά αφορά μόνο κτίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της οικιστικής πυκνότητας και περικλείονται από ιώδες περίγραμμα στο δασικό χάρτη.

 • Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τα δασικά αυθαίρετα;

 Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών της χώρας, των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση του ευρύτερου δασικού χάρτη, με τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και έχουν ιώδες περίγραμμα στο χάρτη.
• Δυνατότητα υποβολής αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος από τους πολίτες κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.
• Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και χρόνου μεταβολής της δασικής έκτασης
• Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων που υποδείχθηκαν από τους δήμους, για να εξεταστούν αν πληρούν τις προϋποθέσεις.
• Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές πριν το χαρακτηρισμό τους π.χ. NATURA, συνθήκης RAMSAR, ή βρίσκονται σε αιγιαλό/ ρέμα ή σε κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές.
• Αναστολή, για 25 χρόνια της κατεδάφισης των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-7- 2011 σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και στις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις ορεινών περιοχών.
• Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων, που βρίσκονται εντός του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, με υπαγωγή στο σχετικό νόμο.
• Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και λοιπών διοικητικών μέτρων, που έχουν επιβληθεί στα «τακτοποιημένα» αυθαίρετα.
• Αναστολή σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στο νέο νόμο και οριστική παύση διώξεων με την εξόφληση του προβλεπόμενου προστίμου στο νομοσχέδιο.

 • Πώς θα γίνει η τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων;

 Κατάθεση αίτησης υπαγωγής και απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ»
• Καταβολή παραβόλου 250 ευρώ
• Υπολογισμός δασικού προστίμου για την υπαγωγή του κτιρίου και όλων των συνοδευτικών κατασκευών
• Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας, των αυθαιρέτων με την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου.

 • Πώς θα υπολογίζεται το πρόστιμο;

• Το πρόστιμο θα προσδιορίζεται με έναν μαθηματικό τύπο, που θα περιλαμβάνει σταθερό ποσό 1.000 ευρώ για τις υποδομές της οικιστικής πύκνωσης και θα εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου, την τιμή ζώνης, το έτος κατασκευής, το κόστος αναδάσωσης κλπ.
• Το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 33%, όταν πρόκειται για αυθαίρετο που είναι πρώτη και μοναδική κατοικία ή όταν πρόκειται για κτίριο εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.
• Το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 50%, σε περίπτωση που το αυθαίρετο αποτελεί σωρευτικά πρώτη και μοναδική κατοικία και βρίσκεται εντός ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής έκτασης.
• Θα καταβάλλεται δασικό πρόστιμο για πισίνα, στέγαστρα, γκαράζ, μαντρότοιχους, πλακοστρώσεις και άλλες συνοδές κατασκευές του κτιρίου. Το πρόστιμο αυτό θα υπολογίζεται με βάση το κόστος εργασιών για τις εν λόγω κατασκευές και θα κυμαίνεται από 1.000 ευρώ μέχρι και 5.000 ευρώ.
• Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 100 ευρώ.
• Το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 20% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τον επόμενο μήνα της υπαγωγής του αυθαιρέτου.
• Δίνεται έκπτωση 20% του δασικού προστίμου, για όσους ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων είχαν υπαχθεί σε νόμους νομιμοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς να το δικαιούνται (διότι καμία προηγούμενη ρύθμιση δεν προέβλεπε τακτοποίηση σε δάση) και δηλώσουν οικειοθελώς ότι ζητούν απένταξή τους από εκείνες τις ρυθμίσεις.
• Το δασικό πρόστιμο θα αποδίδεται υπέρ ειδικού κωδικού με την ονομασία «Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο» στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και οι πιστώσεις του θα διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη των δράσεων αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου.

 • Ποια δασικά αυθαίρετα δε θα τακτοποιούνται και κατεδαφίζονται;

• Όσα θα βρεθούν εκτός ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ.
• Όσα βρίσκονται σε Εθνικούς Δρυμούς, υγρότοπους της Σύμβασης Ramsar, περιοχές δικτύου Natura, προστατευόμενες δασικές περιοχές
• Όσα κτίρια και οι συνοδές κατασκευές τους, βρίσκονται εντός περιοχών ιώδους περιγράμματος, που όμως εμπίπτουν στις ρητά οριζόμενες περιοχές απαγόρευσης δόμησης όπως: αιγιαλό, παραλία, ρέμα, δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ.λπ.
• Κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κτίρια και συνοδές κατασκευές που κατασκευάζονται μετά τις 28-7-2011 εντός των ιωδών περιγραμμάτων καθώς και εκείνων που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής κυρώσεων. Επιβάλλονται, επίσης, πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
• Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων, ανακαλούνται δε τα πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης που έχουν επιβληθεί, σε περίπτωση διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας.

 • Τι είναι το δασικό ισοζύγιο;

Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ταμείο και θα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τη δόμηση εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων.

Οι δράσεις του δασικού ισοζυγίου θα είναι: δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων, κατεδάφιση αυθαιρέτων κτιρίων και των συνοδών τους κατασκευών εντός προστατευόμενων δασικών εκτάσεων, χρηματοδότηση μελετών και έργων καθώς και των ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας κ.ά.

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
taxydromos.gr

«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»: Ξεκινά νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων

Νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ανοίγει στις 12 Ιουλίου, με τον οδηγό εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά υπαγωγής των νοικοκυριών να δημοσιεύεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβληθούν από τις 12 Ιουλίου με την πλατφόρμα που λειτούργησε και στον πρώτο κύκλο να ανοίγει τις πύλες της σταδιακά ανά ομάδα περιφερειών της χώρας.

Ο ίδιος ανήγγειλε και τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των δικαιούχων νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, «η έβδομη κατηγορία στην οποία είχαν δυνατότητα χορήγησης άτοκου δανείου, όχι επιδότησης, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα ανέβει στα 80.000 ευρώ.

Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει προϋπολογισμό της τάξης των 270 εκατ. ευρώ και θα αφορά περί τα 25.000 νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις υπόλοιπες έξι κατηγορίες θα κυμαίνεται από 50% μέχρι 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοι κιών. Τα συγκεκριμένα όρια είναι προσαυξημένα κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» προβλέπει εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών και την επιδότηση δανείου (άτοκο) για τα νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες προκειμένου να πετυχαίνουν εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις: Αντικατάσταση κουφωμάτων.  Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή – η επιλογή γίνεται από μητρώο που θα συσταθεί – ο οποίος και θα καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει αυτού και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους ωφελούμενους τα κίνητρα του προγράμματος.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικίακαθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Πηγή: www.cnn.gr

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 άνευ προστίμων λόγω… Κτηματολογίου

«Τυχεροί» είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για αλλαγές των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους και οι οποίοι έχουν «εκκρεμότητες» με το Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, με βάση σχετική εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Ε.2082/16.5.2019) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των διαδικαστικών παραβάσεων (100 ευρώ) στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, οι οποίες υποβάλλονται από τις 25 Απριλίου 2019 και αφορούν τα έτη 2014 και επόμενα, μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η ολοκλήρωση της ανάρτησης, βέβαια, προκύπτει από διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον υπουργό Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θεωρείται η δήλωση η οποία υποβάλλεται για πρώτη φορά και εισάγει ακίνητα ή δικαιώματα επί αυτών από τον υπόχρεο φορολογούμενο. Κάθε επόμενη δήλωση, η οποία προσθέτει, αφαιρεί ή μεταβάλλει ακίνητα ή δικαιώματα επί αυτών, θεωρείται τροποποιητική δήλωση Ε9.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης Ε9 για περισσότερα του ενός έτους, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Επισημαίνεται ότι το πρόστιμο ορίζεται σε 100 ευρώ για κάθε δήλωση (άρθρο 54, παρ. 2, του ν. 4174/2013) και επιβάλλεται με την πράξη προσδιορισμού φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της δήλωσης Ε9, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ – πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη φορολογική διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), δεν επιβάλλονται το πρόστιμο των 100 ευρώ, ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, που κυμαίνεται από 117 έως και 1.170 ευρώ κατά περίπτωση. Ωστόσο, πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 δεν διαγράφονται, ενώ πρόστιμα που έχουν καταβληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιστρέφονται.

Τι ισχύει για τις μεταβολές ακίνητης περιουσίας

Σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, απόκτηση κ.λπ.) υποχρεούνται να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής.

Για παράδειγμα:
* Φορολογούμενος αποκτά ακίνητο από αγορά στις 2 Ιανουαρίου 2019. Το δικαίωμα επί του ακινήτου θα πρέπει να δηλωθεί εμπρόθεσμα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

* Φορολογούμενος αποκτά δύο ακίνητα, Α και Β, από αγορά τη 15η Απριλίου 2019 και πωλεί το Α ακίνητο στις 11 Ιουνίου 2019. Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2020, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Μαΐου 2020, ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώσει μόνο το δικαίωμα επί του Β ακινήτου.

* Έστω ότι πεθαίνει ο Α την 20ή Ιανουαρίου 2019 και αφήνει κληρονόμο εξ αδιαθέτου το μοναδικό του τέκνο. Η δήλωση Ε9 2020 για την απόκτηση του ακινήτου από το τέκνο υποβάλλεται εμπρόθεσμα έως την 31η Μαΐου 2020. Αν στην ίδια περίπτωση δημοσιευθεί διαθήκη εντός του έτους 2019, που καθιστά μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό του θανόντος, τότε δεν υποβάλλεται δήλωση από τον εξ αδιαθέτου κληρονόμο, αλλά απευθείας από τον εκ διαθήκης μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Επισημαίνεται ότι η υποβολή δήλωσης από τον κληρονόμο συνιστά και σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς.

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

naftemporiki.gr

Κτηματολόγιο: Πώς και πότε κάνουμε την ηλεκτρονική δήλωση και πώς αποφεύγουμε τα λάθη;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο είναι πολύ χρήσιμη, γιατί είναι πολύ εύχρηστη και εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που κατοικούν σε μακρινές περιοχές από τον τόπο κτηματογράφησης, αποφεύγοντας έτσι τις μετακινήσεις και τα περιττά έξοδα. Σήμερα, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηματολόγιο στη χώρα μας, περίπου το 10% των ιδιοκτητών έχει υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωσή.

Όμως από το άνοιγμα των ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους υπεύθυνους της κτηματογράφησης, που έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου, προκύπτει ότι οι περισσότερες δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά έχουν λάθη, καθώς επίσης παρατηρούνται ελλείψεις των απαραίτητων εγγράφων, που απαιτούνται για μια σωστή και ολοκληρωμένη δήλωση.

Αυτό συμβαίνει, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές δηλώσεις γίνονται από ιδιώτες ή επαγγελματίες, που δεν έχουν καμία σχέση και γνώση για το κτηματολόγιο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί πρόβλημα στο έργο του μελετητή, αλλά κυρίως στους πολίτες, διότι θα επιβαρυνθούν στην πορεία οικονομικά και θα ταλαιπωρηθούν με ενστάσεις. Επίσης ένα μεγάλο «αγκάθι» στην ηλεκτρονική δήλωση είναι και ο εντοπισμός του ακινήτου, τον οποίο δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τις σχετικές γνώσεις.

Πότε πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση στο κτηματολόγιο;

Καλό είναι η κατάθεση της δήλωσης να γίνεται στο γραφείο κτηματογράφησης, διότι εκεί γίνεται ο απαραίτητος νομικός έλεγχος των εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς και των απαιτούμενων εγγράφων ανάλογα με τον τρόπο κτήσης ενός ακινήτου (κληρονομιά, διαθήκη, χρησικτησία κ.λπ.) από έμπειρους δικηγόρους του γραφείου κτηματογράφησης. Επίσης στο γραφείο κτηματογράφησης εργάζονται τοπογράφοι μηχανικοί, που μπορούν να βοηθήσουν ή να ελέγξουν αν έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου σας. Σε περίπτωση που αδυνατούμε να πάμε στα γραφεία κτηματογράφησης και κυρίως όταν είμαστε κάτοικοι εξωτερικού, τότε μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωσή μας ηλεκτρονικά προσέχοντας όμως πολύ για την ορθότητα συμπλήρωσής της.

Πώς κάνουμε σωστή ηλεκτρονική δήλωση του ακινήτου στο κτηματολόγιο;

Η σωστή ηλεκτρονική δήλωση του ακινήτου προϋποθέτει 5 βασικά βήματα:

 1. Σωστή δήλωση των στοιχείων του ακινήτου
 2. Σωστό εντοπισμό του ακινήτου στον ηλεκτρονικό χάρτη του κτηματολογίου
 3. Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος όπου κρίνεται απαραίτητο
 4. Συγκέντρωση των εγγράφων που θα αποδεικνύουν χρησικτησία σε περίπτωση απουσίας τίτλων
 5. Σωστή χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για όσους την επιλέξουν.

Πώς υποβάλλω ηλεκτρονική δήλωση;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας (http:// www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/home_Page.aspx) μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ποια είναι βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης;

 1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: www.ktimatologio.gr
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο «e-ktimatologio/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»
 3. Πατήστε πάνω στη λέξη «Είσοδος»
 4. Μπαίνετε στην εφαρμογή κάνοντας κλικ στην ενότητα «Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου»
 5. Ακολουθεί η σύνδεση όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους κωδικούς του Taxisnet (Κωδικούς Εφορίας).

Στην κεντρική σελίδα κάνετε κλικ στην υποβολή νέας δήλωσης και ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 • 1ο βήμα: Επιλογή Νομού – ΟΤΑ
 • 2ο βήμα: Στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.)
 • 3ο βήμα: Επιλογή ακινήτου (για παράδειγμα, γεωτεμάχιο) και συμπληρώνετε αν το ακίνητο βρίσκεται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς κι αν προσκομίζετε ή όχι τοπογραφικό διάγραμμα.Παραμένοντας πάντα στο τρίτο βήμα, έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, μέσω της πληκτρολόγησης της διεύθυνσης (αν υπάρχει), του τοπωνυμίου ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής ενδιαφέροντος να εντοπίσετε το ακίνητο. Ακολουθεί, η αναγραφή στοιχείων των ακινήτων και των σχετικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, τύπος ακινήτου (απλή οριζόντια), χρήση (κατοικία), δικαιώματα (κυριότητα), είδος δικαιώματος (πλήρης), ποσοστό (100%). Στην καταχώριση των στοιχείων ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από υπάρχουσες λίστες: είδος τίτλου (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο), ημερομηνία τίτλου, εκδούσα αρχή (π.χ. συμβολαιογράφος), έδρα (π.χ. Αθήνα).
 • 4ο βήμα:Επισύναψη εγγράφων (π.χ. ταυτότητα – έγγραφο πιστοποίησης, έγγραφο χρησικτησίας / υποθήκη και εν γένει βάρος για το ακίνητο που δηλώνετε, συμβολαιογραφικό έγγραφο, πρακτικό δημοσιεύσεως διαθήκης).
 • 5ο βήμα: Ελεγχος πληρότητας της δήλωσης.
 • 6ο βήμα: Αφού ολοκληρωθεί η δήλωσή, πληρώνεται το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης, με ασφαλή τρόπο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η κάρτα μπορεί να ανήκει στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτο πρόσωπο. Το τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα δηλούμενα από εσάς στοιχεία- δικαιώματα.
 • 7ο βήμα: Μετά την πληρωμή του τέλους, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής και τυπώνετε το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.

Προσοχή! Σε κάθε σημείο της διαδικασίας συμπλήρωσης της δήλωσης μπορείτε να αποθηκεύετε τη δήλωση και να εξέρχεστε από την εφαρμογή, ώστε να συνεχίσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε εσείς. Οταν όμως υποβάλλετε οριστικά τη δήλωση, αυτή δεν μπορεί πλέον να αλλάξει από εσάς και με βάση το νομικό πλαίσιο της κτηματογράφησης υπόκειται σε έλεγχο από εντεταλμένους φορείς. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να βλέπετε από την εφαρμογή πόσες δηλώσεις έχετε κάνει είτε είναι υποβληθείσες είτε σε εκκρεμότητα.

Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την υποβολή της δήλωσης;

 • Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί κάθε επόμενο βήμα είναι να έχει συμπληρωθεί πλήρως το προηγούμενο.
 • Η μετάβαση από βήμα σε βήμα γίνεται μέσω της επιλογής «Αποθήκευση» ή «Επόμενο» κατά περίπτωση.
 • Για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει υποχρεωτικάο εντοπισμός.
 • Η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης να γίνει μέσω κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής)
 • Τα έγγραφα όπως: συμβόλαιο, τοπογραφικό και άλλα συμπληρωματικά έγγραφα ανάλογα αν το ακίνητο είναι από κληρονομιά ή από χρησικτησία υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω της εφαρμογής). Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.
 • Στα στοιχεία προσώπου πρέπει να συμπληρωθούν μόνο τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου Α.Φ.Μ. με το οποίο συνδέθηκε ο χρήστης.

Πώς μπορώ να βοηθηθώ για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης;

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου έχει συντάξει ένα «Οδηγό Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/ 95 μέσω διαδικτύου»,τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας την διεύθυνση: ktimatologio.net/

Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε αρμόδιο μηχανικό για να υποβάλετε με ασφάλεια, αποφεύγοντας τα ενδεχόμενα λάθη, τη δήλωσή σας.

Εγώ έκανα ηλεκτρονική δήλωση πριν έναν χρόνο για ένα ακίνητο που είχα στον Βόλο και τα έγγραφα τα έστειλα ταχυδρομικά. Μπορώ να το κάνω αυτό και τώρα για ακίνητο που έχω σε νέα περιοχή που μπήκε στο κτηματολόγιο το 2019;

Από τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκίνησε η νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης, που συνδυάζεται με παράλληλη κατάργηση της ταχυδρομικής αποστολής των σχετικών εγγράφων στο κτηματολόγιο. Ετσι οι ιδιοκτήτες έχουν πλέονδύο επιλογές. Ή να υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά ή να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο γραφείο κτηματογράφησης ανάλογα με την περιοχή.

Ποια τα συνηθισμένα λάθη και οι παραλείψεις που γίνονται κατά την ηλεκτρονική δήλωση;

 • Δηλώνεται ως εμβαδό γεωτεμαχίου το σημερινό καταμετρηθέν με βάση το νέο τοπογραφικό και όχι αυτό του τίτλου ιδιοκτησίας, που είναι και το ορθό.
 • Δεν δηλώνεται το συνολικό εμβαδό του γεωτεμαχίου στα εξ αδιαιρέτου ακίνητα, θεωρώντας ο κάθε συνδικαιούχος ότι του ανήκει ένα τμήμα από την ιδιοκτησία.
 • Δεν δηλώνεται το συνολικό εμβαδό του γεωτεμαχίου στα οικόπεδα, που έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας.
 • Δηλώνονται ως ξεχωριστά δικαιώματα αποθήκες και πάρκινγκ, που αναφέρονται στο συμβόλαιο ως παρακολουθήματαμιαςκατοικίας-διαμερίσματος, τα οποία όμως δεν έχουν ποσοστά επί του οικοπέδου.
 • Γίνεται λάθος εντοπισμός του ακινήτου στον χάρτη.
 • Δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για δικαίωμα από χρησικτησία ή κληρονομιά.
 • Δεν υποβάλλεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση που στο συμβόλαιο αναφέρεται ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας απο δικαιούχο που έχει αποβιώσει.
 • Δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά το απαιτούμενο τοπογραφικό που προσαρτάται στο τίτλο κτήσης

Μπήκα να δηλώσω ηλεκτρονικά έναν αγρό που έχω στο χωριό μου και δείχνει ότι είναι πράσινο, δηλαδή δασική έκταση και δεν μπορώ να προχωρήσω τη δήλωση. Τι κάνω;

Πράγματι, για τις περιοχές που έχει αναρτηθεί δασικός χάρτης και έχει γίνει και η μερική κύρωσή του, δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο κτηματολόγιο για τις εκτάσεις που έχουν κριθεί ότι έχουν δασικό χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε την δήλωσή σας με τα απαραίτητα έγγραφα, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο γραφείο κτηματογράφησης.

Tης Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
taxydromos.gr

Πότε είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση στοιχείων στο Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες από το Κτηματολόγιο της Αθήνας και «επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των δηλώσεων σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τα δικαιώματα σας επί ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων, από το καλοκαίρι του 2008 μέχρι σήμερα που συνεχίζεται η Β΄ φάση της κτηματογράφησης, η οποία απαιτεί την συμμετοχή σας στις διαδικασίες, είναι απαραίτητο να διορθωθούν και επικαιροποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.»

«Προκειμένου να πραγματοποιηθεί εύκολα η ενημέρωσή σας για την καταχώρηση της ιδιοκτησίας σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο κατά τις περιόδους της Προανάρτησης και Ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα, με τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα
 • e-mail
 • Επώνυμο
 • Α.Φ.Μ.
 • Όνομα Πατρός
 • Τηλέφωνο»

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, εδώ

Πηγή: www.b2green.gr

Οι «παγίδες» ενός ελλιπούς τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το σημαντικότερο εγχείρημα της χώρας, που αφορά στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, αφού στο 63% της εδαφικής επιφάνειας, κυρίως αγροτικές περιοχές, γίνεται κτηματογράφηση. Για να πετύχει όμως αυτό το εγχείρημα βασικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των πολιτών.

Ομως, παρατηρείται μικρή σχετικά προσέλευση. Αυτό οφείλεται και στην υποχρέωση που έχουν οι ιδιοκτήτες να εντοπίσουν τη θέση του ακινήτου τους στον χάρτη του Κτηματολογίου. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο, δεδομένου ότι πολλοί είναι εκείνοι οι ιδιοκτήτες που αγνοούν ακόμα και την τοποθεσία που βρίσκεται το ακίνητό τους, παρόλο που το δηλώνουν στην Εφορία. Εκτιμάται λοιπόν ότι πάνω από το 40% των ακινήτων που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές δεν θα δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες του!

Δυστυχώς η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου που ξεκίνησε το 1994, έχει προκαλέσει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Στα 25 χρόνια που πέρασαν πολλοί «παλιοί» ιδιοκτήτες απεβίωσαν, ενώ διαλύθηκαν οι υπηρεσίες αγροφυλακής και δεν υπάρχουν πλέον και οι παλιοί υδρονομείς του χωριού.

Επιπλέον πολλοί αγροί δασώθηκαν και είναι πλέον δύσκολο να αναγνωριστούν, ενώ με την συνένωση των Δήμων, χάθηκε η ρόλος του κοινοτάρχη που είχε δεσμούς με τις οικογένειες του χωριού και την εποπτεία στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας. Τέλος ο σύγχρονος τρόπος ζωής απομάκρυνε τον άνθρωπο από τις πρωτογενείς δραστηριότητες του και πολλά ακίνητα σήμερα κατέχονται από πολλούς συνιδιοκτήτες, οι οποίοι λόγω του μεγάλου αριθμού των κληρονόμων δεν φρόντισαν για το ακίνητό τους. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα μια αποξένωση πολλών ιδιοκτητών από τα ακίνητά τους, κυρίως τα αγροτικά.

Για αυτό τον λόγο υπάρχει αναγκαιότητα, οι ιδιοκτήτες να ψάξουν τα χωράφια τους, να αναζητήσουν τα παλιά όρια (ξεροληθιές, δέντρα, περιφράξεις κ.λπ.) και το κυριότερο να συντάξουν τοπογραφικά, ώστε να έχουν την ακριβή τους θέση κατά σχήμα, διαστάσεις και εμβαδό.

Σήμερα οι ιδιοκτήτες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα σύνταξης ενός τοπογραφικού του ακινήτου. Θα πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί και να απευθύνονται για τη σύνταξη του τοπογραφικού στον αρμόδιο από τον νόμο μηχανικό και όχι σε οποιονδήποτε δηλώνει ότι μετρά και βγάζει συντεταγμένες και τοπογραφικά κτηματολογίου.

Δηλαδή αυτός που κάνει μετρήσεις δεν είναι και ο αρμόδιος μηχανικός;

Το τοπογραφικό δεν είναι απλώς μια μέτρηση με όργανο, που μπορεί να το κάνει όποιος έχει χρήματα κι αγοράζει ένα G.P.S. για να βγάλει συντεταγμένες, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα ενός σωστού τοπογραφικού. Ενας που αγοράζει ένα ιατρικό εργαλείο π.χ. ακτινολογικό και βγάζει ακτινογραφίες δεν σημαίνει ότι έχει και την επιστημονική κατάρτιση να κάνει και ιατρική διάγνωση. Μόνο ένας ακτινολόγος ιατρός μπορεί. Ετσι και για την σύνταξη ενός τοπογραφικού απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις των επιστημών της γεωδαισίας,χαρτογραφίας καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Γιατί είναι σημαντικό το σύγχρονο τοπογραφικό;

Το τοπογραφικό είναι η μελέτη που συνδυάζει την ακριβή αποτύπωση του χώρου και όλων των φυσικών και τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο. Οπως για παράδειγμα αν δομείται και πόσο ένα οικόπεδο καθώς επίσης προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του γηπέδου στο έδαφος, με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.

Τι είναι αυτές οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ που ζητά το Κτηματολόγιο;

Το ΕΓΣΑ 87’ είναι η συντομογραφία του συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987.

Με τις συντεταγμένες αυτές προσδιορίζουμε ακριβώς την ιδιοκτησία μας στον ελληνικό χώρο.

Έτσι πετυχαίνουμε:

 • ορθό σχήμα, διαστάσεις και εμβαδό ενός γηπέδου και
 • τη σωστή του θέση μέσα στον ελληνικό χώρο.

Ποιος έχει δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού;

Η εκπόνηση και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του έτους 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία και ειδικό πλαίσιο κανόνων, όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα και τα προσόντα των μηχανικών που εκ του κύκλου σπουδών τους και του γνωστικού αντικειμένου δύνανται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες μηχανικών προς τους ιδιώτες και το Δημόσιο. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αυτοί είναι οι:

 1. Αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί
 2. Πολιτικοί μηχανικοί και
 3. Τοπογράφοι Τ.Ε.

Πού μπορώ να μάθω ποιοι επιστήμονες είναι αρμόδιοι για εξαρτημένα τοπογραφικά;

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) και στα κατά τόπους παραρτήματά του, υπάρχει στη διάθεση των πολιτών ο κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών και πολιτικών μηχανικών. Αντίστοιχα στοιχεία μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος και στην Επαγγελματική Ένωση των Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) για τα μέλη της.

Τι προσέχουμε να αποτυπώνει ένα ορθό τοπογραφικό;

Ένα τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να αποτυπώνει εκτός από τα όρια του γηπέδου τα εξής:

 1. Όλες τις κατασκευές.
 2. Κάθε στοιχείο εντός του ακινήτου (π.χ. γεώτρηση. δεξαμενή νερού κλπ). Ακόμη αποτυπώνει και στοιχεία και εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας, που θα χρησιμεύσουν για την ορθή εφαρμογή των θεσμικών γραμμών. Όπως όρια οικισμού, ρέμα, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές προστασίας (NATURA) όρια ΖΟΕ, περιοχές με ειδικούς όρουςδόμησης (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί ή ιστορικά κέντρα πόλεων), ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, όρια αρχαιολογικών χώρων, δασικών εκτάσεων, οριοθετημένων ρεμάτων, γραμμές αιγιαλού και παραλίας, όρια απαλλοτρίωσης οδών και λοιπών δημοσίων εκτάσεων, πράξεις αναλογισμού και προσκύρωσεις για διάνοιξη δρόμου, κ.λπ.
 3. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ειδικά τις γραμμές υψηλής τάσης.
 4. Την απόσταση από τη θάλασσα.
 5. Την θέση του ακινήτου σε σχέση με την κορυφογραμμή
 6. Τον χαρακτηρισμό των δρόμων. Οι δε αγροτικοί δρόμοι ελέγχονται για τη νομιμότητά τους.

Τι πρέπει να βεβαιώνει ο συντάξας μηχανικός του σχεδίου;

Ενα πλήρες τοπογραφικό, φέρει υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, που βεβαιώνει αν το ακίνητο βρίσκεται:

 1. Εντός Περιοχής Χωροταξικής μελέτης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ
 2. Εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)
 3. Εντός Περιοχών Ειδικής Προστασίας π.χ. NATURA
 4. Εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης ή Εντός Ορίων Οικισμού
 5. Σε περιοχή με καθεστώς Πράξης Εφαρμογής
 6. Σε υπό κτηματογράφηση περιοχή, όπου υπάρχει Εθνικό Κτηματολόγιο
 7. Αν έχει γίνει ανάρτηση ή κύρωση του Δασικού Χάρτη και τι μορφής έκτασης είναι το αγροτεμάχιο.
 8. Αν διέρχονται γραμμές υψηλής τάσης
 9. Αν είναι σε περιοχή με καθορισμένο αιγιαλό και παραλία.
 10. Επίσης για τα εκτός σχεδίου βεβαιώνεται αν υπάρχει κοινόχρηστος δρόμος ή αγροτικός.

Εγώ έκανα ένα «φτηνό» τοπογραφικό, που έχει τις διαστάσεις, το εμβαδό και τις συντεταγμένες. Αυτό δεν αρκεί για τη δήλωση Κτηματολογίου;

Το σίγουρο είναι ότι αυτό το το τοπογραφικό είναι ελλιπές και θα το ξαναπληρώσετε στο άμεσο μέλλον, όταν θα πρέπει να το επισυνάψετε κατά τη διαδικασία μιας μεταβίβασης ή την έκδοση οικοδομικής αδείας ή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη και πολύ πιθανόν σε περίπτωση που απαιτηθεί να υποβάλετε ένσταση κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του κτηματολογίου.

Τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει στο μέλλον από λάθος στο τοπογραφικό;

Το τοπογραφικό είναιη ταυτότητα του ακινήτου. Πιθανά λάθη κατά τη σύνταξη του, μπορούν να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα όπως:

 • Ακύρωση συμβολαίου
 • Αντιδικίες και δικαστικές διενέξεις, λόγω αμφισβήτησης της ορθότητας του τοπογραφικού
 • Ανάκληση Οικοδομικών Αδειών.

Εμένα μου έκανε τη δήλωση ο φοροτεχνικός μου και ο ίδιος έκανε και τον εντοπισμό. Εχω κάποιο πρόβλημα;

Πράγματι η κατάθεση σύγχρονου τοπογραφικού δεν είναι υποχρεωτικήμε τη δήλωση στο κτηματολόγιο. Όμως ταυτόχρονα με τη δήλωση του ακινήτου πρέπει να γίνει και ο εντοπισμός στο χάρτη, που είναι αντικείμενο του αρμόδιου μηχανικού. Όπως ένας μηχανικός επαγγελματικά δεν μπορεί να επιμεληθεί τηςσύνταξηςμιας φορολογικής δήλωσης, έτσι κι ένας φοροτεχνικός δεν μπορεί να εντοπίσει πιστά το ακίνητό σας στον κτηματολογικό χάρτη, αφού η φωτοερμηνεία του χάρτη είναι αντικείμενο μηχανικού, ιδιαίτερα όσο αφορά αγροτεμάχια. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου εντοπιστούν λάθη στη θέση του ακινήτου, απαιτείται ένσταση, που συνοδεύεται τότε υποχρεωτικά από εξαρτημένο σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Tης Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
taxydromos.gr

Κτηματολόγιο : Εφταση η ώρα για 550 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Αντίστροφη μέτρηση για την προανάρτηση στο Κτηματολόγιο 700.000 ακινήτων στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με «Τα Νέα», η διαδικασία για τον Δήμο Αθηναίων αρχίζει τη Μ. Δευτέρα και αφορά 550.000 ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει 1.250.000 δικαιώματα το 2008 (πληρώνοντας 35 ευρώ) θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή προκειμένου – σε περίπτωση λάθους – να διορθώσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο συντονιστής του έργου της κτηματογράφησης της Αθήνας (και εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας) Γιώργος Δημητρίου, ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα οι ιδιοκτήτες θα αρχίσουν να λαμβάνουν SMS στα κινητά τους και e-mail ώστε να είναι ενήμεροι για την έναρξη της διαδικασίας.

Ολα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί από τον ανάδοχο, όπως λένε από το Κτηματολόγιο, θα αναρτηθούν σε μια πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr).

Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet σε διάστημα δύο μηνών να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη και, στην περίπτωση αυτή, να υποβάλουν αίτηση για επανεξέταση των στοιχείων.

Σε ποιες περιοχές δίνεται παράταση

Εν τω μεταξύ, παράταση στην υποβολή δηλώσεων παίρνουν μια σειρά δήμων. Συγκεκριμένα:

Έως και τις 27 Μαΐου 2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στους καλλικρατικούς δήμους Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών – Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Έως τις 23 Απριλίου δίνεται παράταση για το μισό Ηράκλειο. Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία λήγει στις 10 Ιουλίου 2019.

Έως τις 24 Απριλίου έχει δοθεί παράταση στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας. Η συλλογή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 10 Ιουνίου 2019.

Έως τις 3 Μαΐου έχει δοθεί παράταση για τις περιφερειακές ενότητας Πιερίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λασιθίου. Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία λήγει στις 18 Ιουνίου 2019.

Έως τις 13 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές των δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου – Περαχώρας.

Έως τις 20 Μαΐου έχει δοθεί παράταση για τη συλλογή δηλώσεων στις περιφερειακές ενότητες Καλύμνου / Καρπάθου/ Κω και Ρόδου. Η συλλογή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει και αυτή στις 20 Μαΐου 2019.

Έως τις 21 Μαΐου είναι η παράταση για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 8 Ιουλίου 2019.

Πηγή: tanea.gr